Smějte se s Hasiči

Začala hořet policejní stanice. Policajti museli před ohněm utéci až na střechu. Když přijeli hasiči, roztáhli plachtu a policajti začali po jednom skákat. Ale vždycky, když policajt skočil, tak hasiči s plachtou uhnuli, a děsně se smáli, když se policajt dole rozmázl. Až přišel na řadu poslední - náčelník. Ten tušil podraz, tak vytáhl pistoli, namířil na hasiče a povídá: "Mně se vám nepodaří oblafnout! Ruce vzhůru, plachtu na zem a všichni tři kroky dozadu!"

Hasiči z Janovic

Mladý zájemce o vstup do hasičského sboru se ptá zkušeného hasiče.
"Co se dělá, když v bytě uniká plyn?"
"Nesmí se rozsvěcet, potom se otevře okno a zjistí místo úniku."
"A když v tom bytě již světlo svítí, okna tu nejsou a zdroj úniku se nedá najít?"
"Pak je potřeba utéci."
"Tak co tu ještě děláme?"

Hasič se vrací domů a už na prahu cítí pach spáleniny přicházející z kuchyně. Přistoupí k manželce, políbí ji a povídá: "Nádherná vůně miláčku."

Hasiči založili kapelu.Na první zkoušce se kapelník táže:"Jak se liší housle od klavíru?"
Klavír déle hoří odpoví hasič.

"Jak se manželce podařil první oběd?". Ptá se hasič kolegy novomanžela."Báječně. Připálila i kuchařskou knihu."

Hlášení velitele hasičů: "Akce skončila úspěšně, neuhořela žádná kráva. Deset se jich utopilo."

Hasič přijde do zbrojnice, dá si kávu a řekne ostatním kolegům:
"Pomalinku se zvedejte, hoří finanční úřad!"

Vběhne hasič na jednotku intenzivní péče, chvíli si prohlíží pacienty, všichni na přístrojích,a pak povídá: "Pořádně se nadechněte, než uhasíme oheň, musíme vypnout proud."

Jede hasič na motorce z práce domů, když najednou proti němu letí ptáček. Snaží se ubrzdit, ale nepovede se.Srážka...Ale protože je to i záchranář a má dobré srdce, zastaví a vezme ptáčka domů. Dá ho do voliéry, nadrobí mu do misky chleba, naleje vodu...V noci se ptáček probere, rozhlédne se , kouká - voda, chleba, mříže...a zděsí se: "Ty jo, já ho snad zabil !?!"

Šťastný hasič
"Dcera se mi vdává, chodila s doktorem a s hasičem." "No, a který je ten šťastný?" "Hasič, dcera si bere doktora."

"Františku, kouří tvý koně?" "Ne!?" "Tak to ti asi hoří maštal..."

"Haló, je tam číslo 444444?" - "Ano..." "Prosím vás,mohl byste zavolat hasiče? Zasekl se mi prst v číselníku!"

Hasiči jedou kolem hořícího domu a lidé na ně volají a křičí o pomoc... Hasiči odpovídají - "My teď nemůžeme, máme cvičení."

Hasiči pomáhají z havarovaného vozu řidiči. Aby odpoutali pozornost zraněného od myšlenek na těžkou situaci, v níž se právě ocitl, ptá se ho jeden z hasičů: „Jste ženatý?" - „Ne, tohle je první vážná nehoda..."

Hasiči založili kapelu a na první zkoušce se kapelník táže: "Jak se liší housle od klavíru?" - "Klavír déle hoří," odpoví hasič.

To nechápu,” poznamenala manželka požárníka, „můj muž se stal náčelníkem hasičského sboru a přitom nikdy v životě nezpíval!

Většina požárů vzniká proto, že v místech, kde je zákaz kouření, nejsou popelníky.