Výbor SDH
 

Funkce

Jméno

Starosta sboru

Ing. Martin Zdralek

1. zástupce starosty, velitel VJ

p. Martin Gřunděl

2. zástupce starosty

Zástupce Velitele

p. Karel Dias

p. Lukáš Valerián

Jednatelka

p. Marie Pasečná

Hospodář

Ing.  Jana Zdralková

Materiálně technický referent

p. Tomáš Bigas

Vedoucí mládeže

p. Petr Gřunděl

Předseda revizní komise

p. Jarmila Pláničková

Člen revizní komise

p. Vladimír Bednárek

Člen revizní komise

p. Martin Vlček

Člen výboru

p. Anna Chovancová

Člen výboru

p. Marcel Nuchalík