Funkce Jméno
Starosta sboru Ing. Zdrálek Martin
Náměstek starosty, velitel VJ Gřunděl Martin
Náměstek starosty, vedoucí mládeže Ing. Vlček Martin
Jednatelka Pasečná Marie
Hospodář Ing. Zdrálková Jana
Materiálně technický referent Bigas Tomáš
Člen výboru Gřunděl Petr
Člen výboru Pláničková Jarmila
Člen výboru Bednárek Vladimír
Člen výboru Plánička Lukáš
Člen výboru Dias Karel
Revizor účtů Mgr. Koloničná Martina