Funkce Jméno
Starosta sboru Ing. Zdrálek Martin
1. zástupce starosty, velitel VJ Gřunděl Martin 
2. zástupce starosty Dias Karel
Zástupce Velitele Gřunděl Petr
Jednatelka Pasečná Marie
Hospodář Ing. Zdrálková Jana
Materiálně technický referent Bigas Tomáš
Člen výboru Pláničková Jarmila
Člen výboru Bednárek Vladimír
Člen výboru Mgr. Koloničná Martina
Předseda revizní komise Vlček Martin