Funkce Jméno
Starosta sboru Ing. Zdrálek Martin
1. zástupce starosty, velitel VJ Gřunděl Martin 
2. zástupce starosty Dias Karel
Zástupce Velitele Gřunděl Petr
Jednatelka Pasečná Marie
Hospodář Ing. Zdrálková Jana
Materiálně technický referent Bigas Tomáš
Předseda revizní komise Pláničková Jarmila
Člen revizní komise Bednárek Vladimír
Člen revizní komise Vlček Martin
Člen výboru Valerián Lukáš