Staň se členem

Žadatel vyplní a podepíše přihlášku hasiče nebo přihlášku mladého hasiče a odevzdá ji náborovému pracovníkovi, vedoucímu mladých hasičů, starostovi sboru.  V případě mladých hasičů přihlášku vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce. Evidenční číslo se nevyplňuje. Přiložte svou pasovou fotografii mailem.  Zaplatí členský příspěvek hotově na pokladně. Dospělý platí 150 Kč za rok.

Starosta sboru:
Po přijetí člena výkonným výborem hasičů z Janovic přihlášku podepíše a dodá na OSH Frýdek - Místek, kde bude trvale uložena. Nahraje fotografii nového člena do centrální evidence a mailem požádá OSH o vytvoření plastové průkazky.

Pokladník:
Zaplatí členský příspěvek a průkazku převodem na účet OSH Frýdek - Místek, Zpráva: SDH Janovice – členský příspěvek a průkazka pro Jméno Příjmení. 
 
Částky:
Plastová průkazka: 15 Kč
Členský příspěvek – dospělý: 100 Kč

Starosta nebo vedoucí mladých hasičů:
Vyzvedne průkazku na OSH v kanceláři na Pavlíkově ulici a předá ji novému členu.