Vyznamenání SH ČMS

Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů, obcí i celé společnosti vyvíjejí aktivní činnost zaměřenou na ochranu životů, zdraví a majetku před požáry, jejich následky a před jinými nehodami. Při plnění tohoto svého poslání nasazují vlastní zdraví i život, obětují mnoho ze svého soukromí ve prospěch všech. Za to si zaslouží uznání společnosti, ale také ocenění sdružení. Sdružení spolupracuje při plnění svých úkolů s občany, institucemi a ostatními sdruženími občanů. Výrazem ocenění této spolupráce může být též udělení některých druhů vyznamenání. Blíže tuto siuaci upřesňuje soubor předpisů SH ČMS – I/3 – 2013.
 

Schéma udělování vyznamenání

Níže uvedená schémata znázorňují systém udělování vyznamenání hasičům dle platného statutu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (platného od 1.1.2014). 
 

Podobná pravidla existují i pro vyznamenání udělovaná organizačním jednotkám (většinou sborům):