Stejnokrojový předpis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) plní specifické úkoly ve smyslu Stanov a zákonů, proto podle platných Stanov používají řádní členové SH ČMS stejnokroj. Pro zajištění jednotného postupu při používání stejnokrojů vydává SH ČMS tento Stejnokrojový předpis. Předpis uvádí druhy stejnokrojů a součástky, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování stejnokrojů a jejich součástí. Blíže tuto siuaci upřesňuje soubor předpisů SH ČMS – I/4-2016.
 
 
 

Členové ve výboru SDH Janovice plní různé funkce, které jsou dány jejich odborností. V rámci jedné jednotky SDH se rozlišují zejména následující hlavní funkce:

1.Starosta

2. Zástupce starosty

3. Předseda Revizní komise

4. Jednatel

5. Hospodář

6. Materialně technický referent

7. Člen Revizní komise

8. Člen výboru: Ostatní členové výboru

9. Člen: ostatní členové sboru