Směrnice pro Ondrašův Pohár

Shodné pro kategorii Muži,Ženy

Popis požárního útoku:

    Sací a dopravní vedení klasické, 2 proudy C z rozdělovače z toho prava C po shození terče udělá prodloužení  o 1C. Soutěž je ukončena shozením elektronických terčů.

Načrt                                

 

 

Nářadí k provedení PU:

                 1 ks. Požární stroj libovolný

                 2 ks.Savice 2,5 m                         2 ks.Proudnice C

                 1 ks.Sací koš                                4 ks. Hadic C                           2 ks. Hadice B

Technické podmínky soutěže:

 1. V družstvu žen muže byt 1 muž ne na rozdělovači
 2. Požární útok je proveden z nadzemní nádrže
 3. Družstvo může startovat v maximálním počtu 8 členů
 4. Ústroj dle směrnic požárního sportu
 5. Před útokem hadice-nespojené,savice-nesešroubované,s.koš-nenašroubován
 6. Prodloužení levého proudu se provede až po sestřiknuti prvního terče .
 7. Čerpadlo musí být zavodněno do 60 sekund od startu (zavodněním se rozumí,že voda je až u rozdělovače)
 8. Vzdálenost terčů od čáry zestřiku je 5m
 9. Čas je měřen elektronicky,terče sklopné
 10. Startovné činí 100Kč
 11. Nemusi být těžke opasky (stači lehké

Neplatný pokus :

            - nezavodnění čerpadla do 60 vteřin

            - shození terče jiným proudem

            - sací  koš  po skončení útoku   musí  zůstat  našroubován

Kontakt:    
Velitel:    tel 721 373 119