03.  01.  2018  Janovice - Bystré - Požár popelnice

03.  01.  2018  Janovice - Technická pomoc, spadlý strom

26.  01.  2018  Malenovice - Požár lesa, travního porostu 

10.  02.  2018  Skalice - Požár zemědělské stavby

18.  03.  2018 Janovice - Bystré - Požár nízké budovy, chata

09.  04.  2018  Lhotka  - Požár, lesní porost

09.  04.  2018 Janovice - Bystré, Požár, lesní porost

28.  04.  2018  Vyšní Lhoty - Požár lesní porost, dálková doprava vody na Prašivou - Námětové cvičení

 

Výj ezdy za rok 2017

06.  02.  2017  Baška - Pátrání po pohřešované osobě

07.  02.  2017  Baška - Pátrání po pohřešované osobě

10.  03.  2017  Janovice - Námětové cvičení

10.  05.  2017  Janovice - DN náraz do plynové budky

19.  09.  2017  Janovice - Kocour v lese

06.  10.  2017  Janovice - Požár komína

04.  11.  2017  Raškovice - Technická pomoc, spadlý strom

11.  12.  2017 Janovice - Bystré/Krasná - Technická pomoc, spadlý strom

14.  12.  2017  Janovice - Bystré - Požár nízké budovy, chata

29.  12.  2017 Janovice - Technická pomoc, spadlý strom

 

Výjezdy za rok 2016

10.  02.  2016  Baška - Technická pomoc, spadlý strom na vozovku

15.  02.  2016  Janovice - Bystré - Požár nízké budovy, OA v přístřešku

17.  02.  2016  Janovice -  Požár nedohašené ohniště po pálení klestí u lesa

12.  03.  2016  Nová Ves - Námětové cvičení Frýdlantského okrsku

10.  07.  2016  Janovice - Technická pomoc, transport pacienta

13.  11.  2016  Janovice - Technická pomoc, transport pacienta

02.  12.  2016  Staré Město - Požár nízké budovy, plameny ze střechy RD

21.  12.  2016  Janovice - Dopravní nehoda, auto v potoce

29.  12.  2016  Janovice - Technická pomoc, transport pacienta

Výjezdy za rok 2015

 07.  08. 2015  Janovice - technická pomoc, kropení hřiště

 19.  09. 2015  Janovice - technická pomoc, záchrana srny z bazénu u RD

 05.  11. 2015  Janovice - požár nízké budovy, RD. 

Výjezdy za rok 2014

 15.  05. 2014   Janovice - technická pomoc, povodně

 22.  05. 2014   Nošovice - technické cvičení - DDV na Prašivou 

 09.  06. 2014   Janovice - technická pomoc

 13.  06. 2014   Frýdlant n. O. - dopravní nehodá, letecká - pád sportovního letadla

 15.  08  2014   Staré Hamry - požár, shromaždiště osob, škola

 19.  10. 2014   Janovice - Bystré - odstraňování překážek, strom

 22.  10. 2014   Janovice - požár kotelny RD

 27.  10. 2014   Janovice - technicka pomoc, odstraňování překážek před zbrojnicí

 17.  11. 2014   Janovice - technická pomoc, uzavření tekoucí vody

 25. 12. 2014   Raškovice - požár nízké budovy

                           Výjezdy za rok 2013

 30.  01.  2013 Janovice - technická pomoc – čerpaní vody z příkopy

 16.  11.  2013  Janovice - požár kotelny 

 26.  12.  2013  Frýdlant n. O, - požár výrobního objektu, 

 28.  12.  2013  Janovice - technická pomoc – odletující plechy na střeše domu 

 28.  12.  2013: Janovice - požár kontejneru na odpad

                            Výjezdy za rok 2012

 01.  01. 2012  Frýdlant nad Ostravici - požár RD  střecha

 03.  03. 2012  Janovice - JZD Janovice - požár seníku

 10.   03. 2012  Lubno - požár sauny 

 28.   04. 2012  Staré Hamry, Jamník - požár lesa

 10.   07. 2012  Pržno - RD požár střechy

 30.  12. 2012  Janovice – Bystré, Technická pomoc  - nakloněný strom

 31.  12. 2012  Ostravice - JZD Ostravice - požár seníku