Jako každý rok, náš ten hasičský začíná zhodnocením předchozího roku na "výroční valné hromadě", která proběhla  12. ledna v podvečerních hodinách. Jako prvni kulturní akci hasičů z Janovic lze považovat "Hasičský bál", který se konal 20. ledna v místním Hostinci Ondráš. Dne 17. 3. se konalo sezení s janovickými hasičkami a ženami s ČČK, jako každoroční oslava ''MDŽ''. V sobotu 24. 6. se v Sadu Petra Bezruče konala soutěž mladých hasičů ''Ondráškův pohár''. Již tradičně  5. července tentokrat ve čtvrtek, se konal 47. ročnik ''Ondrašova poháru''. Dne 21. července za námi do Sadu Petra Bezruče opět přijelo kinematograf a opět se promítalo "Letní Kino", promítal se film Špindl. Tradiční Janovické kopečky se konaly 15. září a byl to jíž 12. ročník těchto cyklistických závodů. Následující den tedy 16.zaří se konalo hasičské sportovně zábavné odpoledne. Hasiči Janovice pomáhali s organizací lampionového průvodu pořádaném sdružením Prvočas, který se konal 9. listopadu.  Průběžně během celého roku byla činnosti SDH Janovice propagována články do novin Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy a na internetových stránkách obce.  Aktivními byli soutěžní družstva děti mužů i žen, které se účastnily několika soutěží.  Starosta SDH Janovice p. Zdralek se během roku účastnil výročních schůzí ostatních janovických spolků. 
 
Od letošního roku je ustanoven nový řád klubovny, která je stále obecním majetkem, proto jsou zde přestěhována skoro veškerá sdružení a spolky, které zažádají v systému RESERVANDO. I nadále má přednost zásahová jednotka hasičů z Janovice. Pro fyzické osoby, které nejsou součástí spolků je klubovna zatížená nájmem.
 

                                                                                                                

Činnost SDH Janovice za rok 2017

Během letošního roku se v sboru SDH Janovice udalo mnoho činnosti, na kterých se hasiči z Janovic podíleli. Začněme výroční valnou hromadou, která zhodnotila minulý rok. Mezi první kulturní akce se řadí "Hasičský bál" který se konal 14.1.2017 v místním Hostinci Ondráš, fotografie můžete shlédnout  tady . Dne 17. 3. se konalo sezení s janovickými hasičkami a ženami s ČČK, jako každý rok oslava ''MDŽ''. Fotografie k nahlednutí Hasiči z Janovic.

Hasiči Janovice hostili v pátek 10. 3. Námětové cvičení okrsku. Více informáci v článku. V sobotu 22.4 se uskutečnil výlet mladých hasičů do pekla a zoo, fotky z akce naleznete zde. V sobotu 24. 6. se v Sadu Petra Bezruče opět po roce konala soutěž mladých hasičů''Ondráškův pohár''', Fotografie zde. V středu již tradičně   5. 7. se konal 46. ročnik ''Ondrašova poháru''. Fotografie tady. Dne 29. 7. za námi do Sadu Petra Bezruče se opět promítalo Letní Kino, promítal se film Špunti na vodě. Foto zde. Členové se v sobotu 5. 8. sešli v sadu Petra Bezruče, aby v udělali údržbu boudy na občerstvení a budky u cesty. Fotky k nahlednutí na rajce.net V sobotu 9. 9. se v sadu Petra Bezruče dopoledne uskutečnil zabavný program pro děti a odpoledne proběhly tradiční janovické kopečky. Fotky tadyHasiči Janovice pomáhali s organizací lampionového průvodu pořádaném sdružením Prvočas. Pro děti byla připravena mikulášská nadílka. Průběžně během celého roku byla činnosti SDH Janovice propagována články do novin Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy a na internetových stránkách obce.  Aktivními byly i ženy, které se účastnily několika soutěží.  Starosta SDH Janovice p. Zdralek se během roku účastnil výročních schůzí ostatních janovických spolků. Klubovna SDH Janovce byla využívána i dalšími sdruženími v obci, akcí hasičů a také k soukromým aktivitám, které přinesly finanční příspěvky do rozpočtu SDH Janovice, ale také do rozpočtu obce za nájem. 

                                                                                                               

Činnost SDH Janovice za rok 2016

    Během letošního roku se v sboru SDH Janovice událo mnoho činnosti, na kterých se budeme podílet. Začněme "Hasičským bálem" který se konal 23.1.2016 v místním Hostinci Ondráš, fotografie můžete shlédnout tady. Dne 8. 3. 2017 se konalo sezení s janovickými hasičkami, jako každý rok oslava ''MDŽ''. Fotografie k nahlednutí na rajce.cz  V sobotu 20. června se v Sadu Petra Bezruče opět po roce konala soutěž mladých hasičů''Ondráškův pohár''', Fotografie zde. V neděli již tradičně 5.7. se konal 45. ročnik ''Ondrašova poháru''. Fotografie tady. Dne 30. 7. za námi do Sadu Petra Bezruče zavítalo opět Letní Kino, promítal se známý film Okresní přebor, který byl bohužel v televizi o týden dříve Foto zde. Poslední sobotu o prázdninách se konal histrický den oslav 110 let SDH v Janovicích, bylo připraveno mnoho soutěží a zábavy, více informací a fotografie na odkazech tady a tadyPrůběžně během celého roku byla činnosti SDH Janovice propagována články do novin Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy a na internetových stránkách obce. Hasiči Janovice pomáhali s organizací lampionového průvodu pořádaném sdružením Prvočas. Aktivními byly i ženy, které se účastnily několika soutěží.  Starosta SDH Janovice p. Zdralek se během roku účastnil výročních schůzí ostatních janovických spolků. Klubovna SDH Janovce byla využívána i dalšími sdruženími v obci, akcí hasičů a také k soukromým aktivitám, které přinesly finanční příspěvky do rozpočtu SDH Janovice, ale také do rozpočtu obce za nájem. Pro děti byla připravena mikulášská nadílka.

Je vhodné oznámit, že bude omezeno vkládání fotografii na server rajce.cz, vzhledem k tomu, že se novy web obce tj: www.obecjanovice.cz funguje na sto procent, proto všechny fotky, které kronikář obce pořídí umístí právě tam. Můžeme tedy konstatovat, že akce, které se pořádaly za spolupráce s Hasiči Janovice v roce 2016 dopadly příznivě pro rozpočet, přestože jich bylo mnoho, dali do toho členové desítky hodin svého volného času.

                                                                                                               

Činnost SDH Janovice za rok 2015

    Během letošního roku se v sboru SDH Janovice událo mnoho činnosti, na kterých se budeme podílet. Začněme "Hasičským bálem" který se konal 24.1.2015 v místním Hostinci Ondráš, fotografie můžete shlédnout zde . Dne 8. 3. 2015 se konalo sezení s janovickými hasičkami, jako každý rok oslava ''MDŽ''. Fotografie k nahlednutí na rajce.cz  V sobotu 20. června se v Sadu Petra Bezruče opět po roce konala soutěž mladých hasičů''Ondráškův pohár''', zúčastnilo se jej celkem 22 družstev (14 družstev v kategorii mladších, vyhrála Nová Ves a 8 v kategorii starších žáků, kde zvítězily Malenovice).Fotografie zde. V neděli již tradičně 5.7. se konal 44. ročnik ''Ondrašova poháru'' zúčastnilo se jej celkem 12 družstev.(9 družstev v katagorii muži, vyhráli muži z místní části Bystré a 3 družstva z kategorii žen, zvítězily ženy ze Lhotky) Fotografie tady. Dne 25. 7. za námi do Sadu Petra Bezruče zavítalo Letní Kino, promítal se známý muzikal MAMMA MIA! na motivy písní skupiny ABBA. Vzhledem ke konání mnoha akcí okolo dorazilo kolem 150 diváků. Fotografie zde. Poslední sobotu o prázdninách se konal histrický první den obce v Janovicích bylo připraveno mnoho soutěží a zábavy, více informací a fotografie na stránkách obce.  V záři proběhlo již tradiční sportovně zábavné odpoledne. Průběžně během celého roku byla činnosti SDH Janovice propagována články do novin Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy a na internetových stránkách obce. Hasiči Janovice pomáhali s organizací lampionového průvodu pořádaném sdružením Prvočas. Aktivními byly i ženy, které se účastnily několika soutěží.  Starosta SDH Janovice p. Zdralek se během roku účastnil výročních schůzí ostatních janovických spolků. Klubovna SDH Janovce byla využívána i dalšími sdruženími v obci, akcí hasičů a také k soukromým aktivitám, které přinesly finanční příspěvky do rozpočtu SDH Janovice, ale také do rozpočtu obce za nájem. Pro děti byla připravena mikulášská nadílka.

Můžeme tedy konstatovat, že akce, které se pořádaly za spolupráce s Hasiči Janovice v roce 2015 dopadly příznivě pro rozpočet, přestože jich bylo mnoho, dali do toho členové desítky hodin svého volného času.
 
                                                                                                               

Činnost SDH Janovice za rok 2014 

         Během roku 2014 se ve sboru provedlo mnoho činnosti, na kterých se budeme podílet. Začněme "Hasičským bálem" který se konal 25.1.2014 v místním Hostinci Ondráš, fotografie můžete shlédnout zde. Dne 8. 3. 2014 se konalo sezení s janovickými hasičkami, jako každý rok oslava ''MDŽ''. Fotografie zde. Dne 19. 4.se konal, "ŽELEZNÝ HASIČ", v kategorii 40+ se zůčastnil Nuchalík, který získal 3. místo. Planička a Gřunděl se ve své kategorii umistili daleko pod bednou. Foto tady. 26.4. se janovičtí hasiči sešli, aby opravili střechu na budce s občerstvením v sadu Petra Bezruče. Bylo přítomno asi deset dobrovolníků,Hasiči z Janovic

kteří za celou sobotu stihli strhnout starou a postavit novou střechu. Fotografie tady. Z přívalem velké vody se Hasiči z Janovic podíleli na odstranění padlých stromů. Fotky tady. Dne 26.6. se konal ''Ondráškův pohár''' soutěže se zúčastnili mladí hasiči v kategoriích mladších a starších žáci. Fotografie na zde. Dne 6.7. se konal 43. ročník ''Ondrašova poháru'', soutěže se zůčastnilo 16. družstev v kategorii muži a ženy. Putovní pohár vyhrálo družstvo Lubna. Při vyhlášení výsledků soutěže byli ocenění za spolupráci a obětavost starosta obce Janovice pan Poloch a velitel jednotky hasičů z Janovic pan Gřunděl mladší. Pamětní medaile byla vydána ke 150. letům založení hasičstva u nás. Fotografie zde.

Na konci září, se v Sadu Petra Bezruče konal již desátý ročník sportovně-zábavného odpolednepořadané již tradičně hasičema z Janovic. Průběžně během celého roku byla činnosti SDH Janovice propagována články do novin Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy a na internetových stránkách obce. Hasiči Janovice pomáhali s organizací lampionového průvodu pořádaném sdružením Prvočas. Aktivními byly i ženy, které se účastnily několika soutěží.  Starosta SDH Janovice p. Zdralek se během roku 2014 účastnil výročních schůzí ostatních janovických spolků. Klubovna SDH Janovce byla využívána i dalšími sdruženími v obci, akcí hasičů a také k soukromým aktivitám, které přinesly finanční příspěvky do rozpočtu SDH Janovice, ale také do rozpočtu obce za nájem. Pro děti byla připravena mikulášská nadílka  (12.12.2014).

Můžeme tedy konstatovat, že akce, které se pořádaly za spolupráce s Hasiči Janovice v roce 2014 dopadly příznivě pro rozpočet, přestože jich bylo mnoho, dali do toho členové desítky hodin svého volného času.

                                                                                                               

Činnost SDH Janovice za rok 2013 

        Během roku 2013 se v SDH Janovice uskutečnilo hodně práce, na kterých jsme se podíleli. Začněme "Hasičským bálem" který se konal 26.1.2013 v místním Hostinci Ondráš, fotografie můžete shlédnout zde. Také jsme jako každý rok slavili s Janovickými hasičkami "MDŽ" a sice byla letos menší účast než v předchozích ročnících i tak bylo o zábavu postaráno. Fotografie mužete zhlednout zde. Dále se 22. 6. 2013 konal "Odráškův pohár" zůčastnilo se celkem 17 drůžstev za obě katogorie mladých hasičů. Fotografie můžete vidět tady. Dne 5.7. 2013  se konal 42. ročník "Ondrašva poháru" zúčastnilo se 21. družstev v kategorií muži a ženy. Putovní pohár zůstal jako loni v obci a vyhrálo jej Bystré. V odpoledních hodinách nám v sadě Petra Bezruče zahrála dechová skupina " Huťařka'' ve které hrají janovičané.

Hasiči z Janovic

         Fotografie z akci můžete najít zde a něco také tady. Dne 28. září 2013 v odpoledních hodinách, se v Sadu Petra Bezruče konal již devátý ročník sportovně-zábavného odpoledne. Průběžně během celého roku byla činnosti SDH Janovice propagována články do novin Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy a na internetových stránkách obce. Hasiči Janovice pomáhali s organizací lampionového průvodu pořádaném sdružením Prvočas. Aktivními byly i ženy, které se účastnily několika soutěží.  Starosta SDH Janovice p. Zdralek se během roku 2013 účastnil výročních schůzí ostatních janovických spolků. Klubovna byla využívána i dalšími sdruženími v obci, akcí hasičů a také k soukromým aktivitám, které přinesly finanční příspěvky do hasičského rozpočtu, ale také do rozpočtu obce za nájem. Pro děti byla připravena mikulášská nadílka  (13.12.2013).

Můžeme tedy konstatovat, že akce, které se pořádaly za spolupráce s Hasiči Janovice v roce 2013 dopadly příznivě pro rozpočet, přestože jich bylo mnoho, dali do toho členové desítky hodin svého volného času.

                                                                                                               

Činnost Hasičů Janovice za rok 2012

        Během roku 2012 se v SDH Janovice a v obci Janovice událo hodně věci se kterými jsme my Hasiči z Janovic měli co dočinění. Začněme "Hasičským bálem" který se konal 28.1.2012 v místním Hostinci Ondráš, fotografie můžete shlédnout zde. Dále se u nás v obci dne 27.2.2012 opět v Hostinci Ondráš konala schůze 11. okrsku, kde spadá i SDH Janovice, fotografie můžete shlednout zde. Neměli bychom zapomínat na Janovické hasičky a každoročně s nimi oslavit MDŽ, který připadl na 8. 3.2012.  23. 6. 2012 se v sadě Petra Bezdruče konala "Pohárová soutěž" pro malé hasiče pod názvem "Ondráškův Pohár",  5. 7. se tradičně konal už 41. ročník  "Ondrašova poháru", kde se zúčastnilo 17. družstev a fotografie naleznete s obou soutěží zde

Hasiči z Janovic

        Málem bych zapomněl dne 30. 6. 2012 se v naši obci, detailněji v sadě Petra Bezruče zastavila "Propagační jízda SH ČMS" k znovu obnovení činnosti Hasičské Pojišťovny. Byla nám věnována stuha na historický prapor, ale taký my jsme věnovali stuhu na jejich papor. Fotografie můžete shlednout zde.Někteří členové sboru pomáhali při propagaci obce při Srazu obcí Bystré dne 6.7.2012. Účastníci zájezdu si mohli prohlédnout garáže hasičárny a novou i starou techniku, včetně historické stříkačky. V sobotu 29.09.2012 se od 10.00 hod. konalo v Sadu Petra Bezruče v Janovicích "Sportovně-zábavné odpoledne", účast byla hojná a pořadatelé se těší na další ročník. Fotografie tady

        Místo zájezdu si Hasiči z Janovic připravili posezení v Sadu Petra Bezruče spolu s pohoštěním (grilované sele). Průběžně během celého roku byla činnost SDH Janovice propagována články do novin Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy a na internetových stránkách obce. Hasiči z Janovic pomáhali s organizací lampionového průvodu. Aktivními byly i ženy, které se účastnily několika soutěží. Starosta SDH Janovice p. Zdralek se během roku 2012 účastnil výročních schůzí ostatních janovických spolků. Klubovna byla využívána i dalšími sdruženími v obci, akcí hasičů a také k soukromým aktivitám, které přinesly finanční příspěvky do rozpočtu hasičů z Janovic, ale také do rozpočtu obce za nájem.  Členové zásahové jednotky se zúčastnili školení, které v Janovické tělocvičně pořádal Český červený kříž. Akce se konala 10.11.2012. I našim členům se prokázalo, jak je důležité mít alespoň základní znalosti pro poskytování první pomoci. Hasiči z Janovic také zapůjčili historickou stříkačku pro oslavu SDH Hodoňovice 17-18.8.2012. Pro děti byla počátkem prosince připravena mikulášská nadílka (4.12.2012).

Můžeme tedy konstatovat, že akce, které se pořádaly za spolupráce s Hasiči Janovice v roce 2012 dopadly příznivě pro rozpočet, přestože jich bylo mnoho, dali do toho členové desítky hodin svého volného času.