Klubovna Hasičů z Janovic

Klubovna hasičů z Janovic je umístěna v prvním patře hasičské zbrojnice. Klubovna je uzamykatelná a disponuje jednou velkou místností ve které je umístěna kuchyňka se sporákem, ledničkou a nádobím. K dispozici nájímateli jsou také stoly a židle. V klubovně jsou na chodbičce umístěny pánské a dámské toalety. 

Zázemí je s mimořádnou předností ustanoveno pro zásahovou jednotku a samotný spolek SDH Janovice. Dále jsou tyto prostory určené k užívání místním spolkům působícím v obci a také zde mají přednost akce a aktivity pořádané obci Janovice. Tyto spolky a obecní úřad jako vlastník užívají klubovnu bezplatně.

Prostory klubovny jsou rovněž dostupné k užívání jak právnickým osobám tak fyzickým osobám starším osmnácti let.

Výpůjčka a nájem

Jak jíž bylo zmíněno tak spolky působící na území obce mohou prostory užívat zdarma formou výpůjčky, jiné osoby zmíněnou klubovnu mohou užívat za poplatek formou jednorázového nájemného složeného na pokladně obecního úřadu Janovice a to takto:

Fýzická či právnická osoba, která má zájem na pronájmu daných prostor v určitém datu a hodině složí k nájemnému nejpozději 3 pracovní dny před počátkem užívání klubovny na pokladně Obecního úřadu v Janovicích vratnou kauci ve výši 1.000,-Kč.

Nájemné za užívání klubovny činí 500,-Kč/den, kdy je počítáno 24 hodin. Tato cena zahrnuje nájemné bez DPH, které činí 21% viz. platné sazby. V nájemném jsou zahrnuty také služby (elektrická energie, vodné, plyn). Vice informaci je uvedeno v provozním řádu klubovny. Správcem klubovny je SDH Janovice a konkrétně starosta sboru Martin Zdrálek. Za svěřené hodnoty zodpovídá nájemce.

Rezervační systém

Rezervace klubovny se provádí pomocí rezervačního systému RESERVANTO. Reservace je plně samoobslužná a v aplikaci se dá rezervovat jednak Klubovna Hasičů z Janovic, ale také Víceúčelové sportoviště u ZŠ a Mš Janovice. Pro realizaci rezervace vybraného subjektu je nutné si zřídit v aplikaci účet a přihlásit se.  Rezervace se provádí po kliknutí na objekt rezervace poté je nutné výběrem dne a hodiny pokračovat k potvrzení rezervace. Rezervace pro rezervační objekty nejsou propojeny, je nutné pro každý objekt zřídit samostatný účet, nebo se přihlašovat bez zřízení účtu.

V případě nejasností, či problému s heslem je nutné se obrátit na správce objektu tedy na starostu sboru Martina Zdrálka.

Podmínky pronájmu a výši nájemného je ustanovéno ve směrnici č.1/2017  „PROVOZNÍ ŘÁD KLUBOVNY V HASIČSKÉ ZBROJNICI V JANOVICÍCH“