Hasiči z Janovic se dočkali nového obutí na svou historickou stříkačku. Nová loukoťová kola nám byla předána a nyní již čekají na výměnu.  V roce 2020 byla realizována objednávka nových loukoťových kol na historickou koňskou stříkačku, která sloužila sboru několik desítek let. Zákazku hasičům z Janovic po pečlivém uvážení realizoval pan Krystyník ze Vsetína, který se zabýval výrobou loukoťových kol, opravou historických kočárů a veteránů. Jelikož se měla zachovat historicka hodnota této stříkačky, byl důležitým aspektem také fakt, že kolář je nositelem tradic lidového řemesla. Toto ocenění přijal od ministra kultury v roce 2010. Kola byla hasičům z Janovic dodána v závěru roku 2020 a jsou připravena na výměnu, zmíněnou stříkačku uvidíte při nejbližší akci, kdy již bude stát na nových zářivě červených kolech. Tento projekt byl financován z dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020, který byl realizován Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a samozřejmě Obecnímu úřadu Janovice.

 

 

 

Školení zásahové jednotky hasičů z Janovic

V neděli 28. října se uskutečnilo školení zásahové jednotky hasičů z Janovic na zbrojnici v Nošovicích. Sraz před požární zbrojnici byl naplánován na devátou hodinu. Celá akce se uskutečnila v prostorách Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích. Školení se týkalo nově obdržených digitálních radiostanic. Školitel prve přítomné seznámil s digitálními ručními radiostanicemi pomoci praktické ukázky a na připravené prezentaci demonstroval modelové situace. Následně se účastníci přesunuli ze zasedací místnosti do garáží, kde probíhala praktická ukázka manipulace s nepřenosnou digitální stanici v autě. Akce se zúčastnilo sedm hasičů z Janovic.

Obec Janovice zakoupila dva vysoušeče

Po opakujících se zkušenostech s bleskovými povodněmi obec Janovice zakoupila 2 kusy průmyslových vysoušečů. Ty byly předány do správy Hasičům z Janovic. Budou k dispozici po předchozí domluvě s velitelem Martinem Gřřundělem a zástupci obce Janovice např. při vytopení sklepů k rychlému odstranění vlhkosti z nemovitostí. Zapůjčeny budou zdarma v prostorách hasičské zbrojnice. Doba zapůjčení bude individuální dle dohody s zástupci obce Janovice. Vysoušeče nebude možno používat k průběžnému odstranění vlhkosti. Budou sloužit pouze k řešení krizových situací.  Věříme, že tyto přístroje pomohou občanům rychleji zvládat obtížné situace vzniklé nepřízní počasí.

Hasiči z Janovic pomáhali na plese

V sobotu 3. února se konal farní ples, který letos oslavil čtvrtstoletí své existence. Hasiči z Janovic byli na pleseFarnost Místek svůj ples tradičně uskutečnila v Národním domě ve Frýdku - Místku. K  tanci a poslechu hrála kapela Straňanka a o předtančení se postaral folklorní soubor     Ondráš. O občerstvení se postarali právě hasiči z Janovic. Fotografie jsou k nahlednutí zde. Akce se zúčastnilo dokonce i pár Janovičanů, ale za hasiče bratři Gřunděli, Planička s přítelkyní a Zdrálková. 

Hasiči Janovice byli v Čertovíně

V sobotu 22. dubna 2017 se konal zájezd mladých janovických hasičů. Sraz byl naplanován na 7 hodin ráno a po doražení posledního výletníka, hasičský autobus vyrazil směrem na místo zvané Čertovín, které je situováno kousek od Hlinska. Do zmíněného místa se dorazilo hodinu před návštěvou a proto hasiči stihli obhlídnout okolí a v nedaleké restauraci si dát něco dobrého k jídlu. Peklo Čertovín bylo navštíveno ve 12 hodin. V průběhu exkurze byl představen cely podzemní komplex, který měli provozovateléHasiči z Janovic byli v čertovíně propracovány do nejměnších detailů. Je důležité zmínit například prohlídku školy, kuchyně anebo čertovského šenku, kde se podavalo samozřejmě "čertovské černé" (pivo) a "kozí chcanky" (kofola). Celou akci hasiče provázeli čerti a čertice, kteří byli nejen příjemní, ale také na druhou stranu dětem ukázali, že tady nejsou pro zábavu aproto představili čertovské nástroje pro hříšníky. Velkým finálem u této návštěvy byl vstup do komnat vládce pekel, Lucifer nelenil a ihned si vytipoval hříšníka, kterého ihned vážil na pekelné váze. Lucifer byl velice zkušený a proto se mu nestal omyl typu Boženy Máchalové, ale s přehledem vybírá Dorotu Máchalovou. Vedoucím hasičské výpravy dalo obrovské úsili hříšníka doslova vyrvat ze spárů pekelných a zachranit jej před obrovským pekelným kotlem. Odjezd z pekla byl uskutečněn kolem 14 hodiny a trochu poprchávalo, to výletníky neodradilo od návštěvy ZOO. Hasičský autobus dorazil před brány olomoucké zoo kolem 16 hodiny.  Hasičům se v zoo líbilo a tak zde setrvali až do půl sedmé večerní. Návštěvu zoo u svatého kopečku si pochvalovali, a tak není divu, že se jim odtud nechtělo. Do Janovic hasiči dorazili okolo osmé večerní. Závěrem je nutno poznamenat, že děti i dospělí mají z výletu obrovský zážitek a proto nezbývá než tento výlet doporučit dále. Výletu se zúčastnilo 19 dětí a 16 dospělých. Fotografie z výletu jsou na těchto odkazech tadyzde.

Námětové cvičení

Hasiči z Janovic byli na výjezdu

V pátek 10.3. 2017 hasiči Janovice, uskutečnili za pomoci celého okrsku Námětové cvičení, které se uskutečnilo v naší obci. Iniciátory cvičení byli bratři Gřundělovi a cvičení proběhlo v areálu hospodářského zařízení Dvoreček. Cvičila se dálková doprava vody, kdy z potoku u pana Šiguta se nabrala voda a pomoci kyvadlové dopravy, kterou řídila jednotka ze Pstružího se voda dopravovala kolem školky, školy až na místo události, kde byly doplňovány janovické cisterny. Druhým bodem byl průzkum zadýmených prostor budovy..., dvěma průzkumnými týmy, které tvořily hasiči z Janovic, Bašky a Frýdlantu, ti vynášeli nebezpečné látky a ve skříni bylo nalezeno bezvládné přidušené tělo (figurína), ta byla předána zdravotníkovi k oživení. Akce trvala asi dvě hodiny bylo přítomno celkem 9 sborů, Janovice nasadili obě cisterny i tranzit a přišlo 13 členů zásahové jednotky. Žádná majetková, či jiná škoda nevznikla a nikomu se nic nestalo, tudíž lze považovat cvičeni za jedno z úspěšnějších, sice se objevilo drobných organizačních zádrhelů, ale nakonec vše dopadlo dobře. Všem zúčastněným děkujeme.Fotky  zde a tady.