Je nutno poznamenat něco málo ze současné činnosti SDH Janovice. Místní hasičský spolek má přes devadesát členů. Pod stálým vedením starosty Ing. Zdrálka a jeho dvou zástupců Gřunděla a Diase, pomoci kterých se směřuje působení našeho spolku. Mezí nedávné akce, které hasiči z Janovic naplanovali, patři například každoroční hasičský bál, oslava MDŽ, nebo nedávná oslava 110 let založení sboru.Hasiči z Janovic

        Zásahová jednotka hasičů z Janovic pod vedením velitele Gřunděla se těší nejen novému technickému vybavení, ale také testuji lepší auto, které nám bylo přiděleno. Gřunděl se také stará o to, aby jednotka byla stále připravena a proškolena. Proto se jeho zásluhou v posledních letech konalo námětové cvičení okrsku pravě v naší obci, za pomoci hasičů z Janovic a okoli. Práci jednotky je nejen čistit ucpané úseky kanalizace, které jsou po zimním obdobi ucpány, ale také dopravovat vodu v obdobích sucha anebo zajistit vodní dostupnost na okolních soutěžích.

        Hasiči z Janovic myslí také na své mladé následníky, které trénuje Gřunděl a Zdrálková, právě oni se snaží dětem ukázat správný směr v požárním sportu. Jsou sice složená družstva mladších kategorii, ale na podzim se má vše změnit. V Janovicích nesoutěží jen děti, soutěží se účastní i muži či ženy.

        Poděkování si zaslouží Obecní úřad v Janovicích, který zajístil vymalování hasičské zbrojnice či stavební úpravy jako například přístavba garáže, vyměnu topení, elektrický rozvod a následně okna. Dokonce byla provedena kompletní fasáda. Do budoucna se počítá s opravou našeho hasičského zázemí, je tim myšlen Sad Petra Bezruče, který je situován vedle hostince Ondraš.