O SDH Janovice

 
 
Hasiči z Janovic
Sbor dobrovolných hasičů v Janovicích vznikl 15. března 1906, a to na návrh průkopníka hasičské myšlenky, nadučitele Josefa Lehara (1863-1913) . Tehdy sbor obnášel 35 činných členů a 42 finančně přispívajících členů. I když se v následujících desetiletích měnil název sboru, vždy byla hlavním cílem "Pomoc bližnímu", ochrana majetku a zdraví občanů před ohnivým živlem. Pomalu se blíží doba, kdy SDH v Janovicích oslaví již 110 let od svého vzniku, tak alespoň ve stručnosti  představme činnost sboru, její osobnosti a významné události.