Na zakládající schůzi hasičského spolku Janovice v roce 1906 byl prvním starostou zvolen Jan Fiža a velitelem Rudolf Vlček. Tehdejší hasičskou kasu, ze které se platil nákup výzbroje a výstroje, plnily různé zdroje příjmů. Od členských příspěvků, přes výtěžky z plesů

 Hasiči z Janovic a zábav či činnosti ochotnického divadla. Díky obecnímu zastupitelstvu byla v roce 1907 zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka příslušenstvím, která je chloubou hasičského sboru dodnes. V roce 1909 bylo postaveno hasičské skladiště u hřbitova. Během 1. sv. války byla činnost hasičů z Janovic v útlumu, konaly se pouze dvě schůze za celé čtyři roky. Kromě dalších starostů stojí za zmínku pan Pavel Poledník, který vedl sbor od roku 1925 do roku 1952, tj. úctyhodných 27 let. V třicátých letech vznikl ženský odbor hasiček Janovice, jejichž družstvo vystupovalo na různých cvičeních, zúčastnilo se položení základního kamene hasičské zbrojnice na Lubně a Krásné.


 K zajímavostem určitě patří, že Hasičská župa Podbeskydská, vzniklá v roce 1930, sdružující okolní obce včetně Janovic, jmenovala o sedm let později básníka Petra Bezruče svým čestným členem a k uctění jeho sedmdesátin byl vysázen ovocný sad v centru obce. Dodnes je tento sad pečlivě udržován a jsou zde konány různé slavnosti a kulturní akce.


    Za 2. sv. války se dostává hasičstvo pod německou kontrolu, sbor provázejí menší potíže s obsazováním funkcí, ale již v srpnu 1945 se koná schůze v osvobozené vlasti bez nacistů.

    V únoru 1956 vzniká Základní organizace Českého svazu požární ochrany v Janovicích-Bystrém a prvním předsedou byl zvolen Alois Kučera.

     Během padesátých až osmdesátých let se ve sboru vykonalo mnoho. Kromě změn názvu (dáno aktuálními politickými poměry) byla přestavěna nová hasičská zbrojnice, členové sboru se podíleli na stavbě skladu mateřské školy-dnes pošta, demolicích několika budov, stavbě oplocení sadu Petra Bezruče. Po různých obměnách techniky je v současnosti Sbor dobrovolných hasičů vybaven Avií a požární cisternou CAS 25.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

    I tak se dá nazvat úsilí o vždy připravený sbor, jehož členové pořádají pravidelně cvičení a zúčastňují se soutěží. K nejznámějším z nich patří tzv. "Ondrášův pohár" konaný již od roku 1972, kdy janovické družstvo několikrát obsadilo 1. místo. Naši borci ukázali svou připravenost i na celostátní soutěži požárních družstev v Karolínce, kde startovali v rámci požárního sboru Frýdlant n. O. a obsadili ze 65 startujících sborů velmi pěkné 5. místo.

Hasiči z Janovic

 

    V roce 2002 byl "Ondrášův pohár" konán dne 5. července za účasti 21 družstev, včetně žen. Družstvo Janovic obsadilo 7. místo, zvítězil Frýdlant. n. O. Celá soutěž probíhala velmi dobře, počasí bylo příznivé a přišly téměř tři stovky diváků. Podrobnější popis celé soutěže si můžete přečíst v čísle 8/2002 periodika MIKROREGION.

 

    V roce 2003 byl "Ondrášův pohár" konán dne 5. července za účasti 18 družstev, včetně žen. Družstvo Janovic obsadilo 5. místo, zvítězily Metylovice. Celá soutěž probíhala velmi dobře, počasí bylo příznivé a přišlo téměř dvě stovky diváků.

    Janovičtí hasiči úspěšně zasahovali při požáru místního kostela, při zachraňování majetku a likvidaci následků povodní v roce 1966 a 70 nebo odstraňování vývratů stromů při vichřičné smršti v r. 1957.

 


V roce 1995 bylo SDH v Janovicích předáno nejvyšší vyznamenání, udělení Čestného praporu ústředím Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.