Lampiónový průvod

                                                             SDH JANOVICE

                                                  srdečně zve všechny občany na

                                                                  

                                         Lampiónový průvod

                               Pátek 8. listopadu 2013                         

            Začátek  v 17:00 hod, ukončení  soutěží  v 17 hod

 

                                Zahájení v prostorách Základní školy,

                následuje průvod po obci za dohledu místních hasičů,

                                        ukončení v obecním hostinci

                                        Občerstvení zajištěno