Hasičský Bál

V sobotu 24.1. se bude konat Tradiční Hasičský Bál v Hostinci Ondráš, záčátek v 19:00. Lístky jsou k dispozici u paní Benešové. Srdečně vás všechny zvou Hasiči z Janovic