Den obce

Dne 18. června proběhne jíž druhý den obce, který startuje ve 14:00 viz pozvanka. Srdečně vás všechny zvou pořadatelé.