Členové ve výboru SDH Janovice plní různé funkce, které jsou dány jejich odborností. V rámci jedné jednotky SDH se rozlišují zejména následující hlavní funkce:

1.Starosta: Je jediný v daném SDH, schvaluje a stará se o chod sboru.

2. Zástupce starosty: Může jich být víc. Zasahující jednotka musí mít mezi sebou alespoň jednoho velitele (je jedno, jestli velitele jednotky, nebo velitele družstva).

3. Předseda Revizní komise

4. Jednatel

5. Hospodář

6. Materialně technický referent

7. Člen Revizní komise

8. Člen výboru: Ostatní členové výboru

9. Člen: ostatní členové sboru